GPWales – Mae safle hysbysebu swyddi rhad ac am ddim bellach yn FYW!

Annwyl Reolwr Practis,

Yn rhan o’r gwaith ynghylch “Cymru Iachach: Cynaliadwyedd Gofal Sylfaenol”, mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, mewn partneriaeth â GPWales a Llywodraeth Cymru, wedi datblygu gwefan reddfol a llyfn er mwyn i bractisiau meddyg teulu yng Nghymru hysbysebu a rheoli swyddi gwag, a hynny yn rhad ac am ddim.

Mae’r wefan newydd hon yn disodli’r dull presennol o gwblhau ac anfon y Ffurflen Gais Hysbysebion Gofal Sylfaenol at Wasanaethau Cyflogaeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y gwasanaeth newydd hwn, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cofion cynnes

 

GPWales – A Free job advertising site is now LIVE!


Dear Practice Manager,

As part of the work around “A Healthier Wales – Primary Care Sustainability, NHS Wales Shared Service Partnership (NWSSP) in partnership with GPWales and Welsh Government have developed an intuitive and streamlined website for GP Practices in Wales to advertise and manage job vacancies for free.

This new website replaces the current method of completing and emailing the Primary Care Advert Request Form to NWSSP Employment Services.

If you have any questions or comments regarding this new service, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..